DGA's staan eigen toekomst in de weg


6 Maart
Ondernemen vereist vertrouwen in het eigen kunnen en in de toekomst. Daar is op zich helemaal niets mis mee, want zonder visie en durf komt een onderneming niet van de grond. Piekeren over tegenslag staat werklust en het opbouwen van een onderneming in de weg. Een ondernemer neemt immers risico's, dat is zijn lust en zijn leven. De vraag is echter of dit niet een obstakel vormt voor de voorbereiding op tegenslag, daar de kans op tegenslag reëel blijft.

Onderzoek laat zien dat niet alle ondernemers goed zijn voorbereid. 10% van de DGA's (directeur-grootaandeelhouders) krijgt te maken met arbeidsongeschiktheid en toch heeft niet meer dan 38% een verzekering afgesloten, constateerde Nationale Nederlanden in 2011. Voor het afdekken van het overlijdensrisico is het cijfer vergelijkbaar: slechts 40% heeft een verzekering afgesloten om de gevolgen van overlijden te verzachten voor de nabestaanden. DGA's vertrouwen bij tegenslag sterk op eigen vermogen, dat vaak grotendeels in de eigen zaak zit. Recenter onderzoek van Panteia (2013) duikt verder in de motivering van deze ondernemers zonder verzekering voor arbeidsongeschiktheid of overlijdensrisico. "Te duur" en "overbodig" zijn de belangrijkste redenen voor ondernemers voor deze keuze. Deze twee antwoorden dekken bijna 100% van de ondervraagden.

Er hoeft niet altijd sprake te zijn van tegenslag. Er komt een tijd dat een ondernemer iets anders wil gaan doen, al is het maar genieten van de oude dag. De helft van de ondernemers, zo bleek bij Panteia, vertrouwt op de waardevermeerdering van het eigen bedrijf. Maar de waarde van de eigen onderneming blijkt lang niet altijd reëel te zijn ingeschat, en dus niet te realiseren in de toekomst. Dit resulteert in een tekort op de lange termijn, waardoor verwachtingen naar beneden moeten worden bijgesteld.

Het vertrouwen in eigen kunnen lijkt hier het grootste obstakel. Zolang ondernemers zelf de touwtjes in handen hebben, wordt de kans op mislukking onderschat, nemen zij meer risico's en voelen beperkte behoeften om zich in te dekken. Bij een verkoop gaat het om het bedrag dat een ander voor het bedrijf wil betalen, hetgeen een DGA niet volledig in eigen hand heeft. DGA's doen er goed aan om tijdig met een professionele financiële adviseur te praten over een eventuele overdracht van hun bedrijf. Een adviseur kan advies geven over het verkoopklaar maken van het bedrijf en de verwachtte verkoopprijs.
AkzoNobel logo
Avontuur logo
Ex-smokers logo
De Wakkere Muis logo
Lexa.nl logo
Mountain Media logo
Nuon logo
Peugeot logo
Staples logo
Studentalent logo
Technogym logo