Niet iedere echtscheiding is een vechtscheiding

4 juni 2015
Het beëindigen van een huwelijk door echtscheiding is de afgelopen 30 jaar in Nederland bespreekbaar geworden. Het aantal echtscheidingen heeft een vlucht genomen. De cijfers liegen er niet om: ruim 1 op de 3 (38%) van de gesloten huwelijken of geregistreerde partnerschappen eindigt in een echtscheiding of ontbinding van het partnerschap. Onderzoek over en aandacht voor echtscheiding is aan de orde van de dag. Het woord vechtscheiding wordt hierbij zowel in de media als in de volksmond te pas en te onpas gebruikt.
Wat is een vechtscheiding?

Familierechtadvocaat Paul de Gier, partner bij familierechtkantoor SmeetsGijbels, roept op zorgvuldiger en bewuster om te gaan met de term vechtscheiding. "Tegenwoordig wordt iedere echtscheiding waarbij de rechter beslissingen moet nemen, een vechtscheiding genoemd. Dat is echt onjuist en kan leiden tot onnodige schade bij de afwikkeling van die echtscheiding", aldus De Gier.

Dit geldt nog eens extra voor bekende en vermogende Nederlanders die verwikkeld zijn in een echtscheiding. Daar ligt immers ook nog het risico van reputatieschade op de loer. De scheiding van deze personen wordt immers veelal breeduit besproken in de diverse media. Professionele en minder professionele partijen geven hierop hun niet altijd even professionele mening. Dat kan tussen de scheidende partijen tot extra spanningen leiden die de afwikkeling alleen nog maar moeilijker maakt.

Wat De Gier betreft zou van een vechtscheiding pas gesproken mogen worden, als partijen, met hun advocaten, niet in staat zijn om hun geschilpunten op een zakelijke wijze op te lossen, omdat zij verstrikt blijven in verwijten naar elkaar. Kortom, als de exen blijven ruziën in plaats van hun problemen op te lossen. Emoties horen bij een echtscheiding, maar uiteindelijk moet de echtscheiding zakelijk worden afgewikkeld op een manier die voor beide echtgenoten respectvol is.

Als de echtgenoten er samen echt niet uitkomen, moet iemand anders de beslissingen nemen. Dat is de rechter. Dat maakt een scheiding echter nog niet tot een vechtscheiding. Een vechtscheiding wordt het pas als de echtgenoten ook in de rechtszaal door blijven ruziën. Een goede familierechtadvocaat coacht zijn cliënt dus ook op dat punt, juist teneinde een vechtscheiding te voorkomen.

De top 5 oorzaken van een vechtscheiding zijn als volgt te onderscheiden:
1.    Niet verwerkte emoties. Dit is de allerbelangrijkste oorzaak van een vechtscheiding. Het proces van accepteren van het feit dat de echtscheiding aanstaande is, loopt zelden gelijk bij de partijen.
2.    Zorg over toekomst (alimentatie, huisvesting, carrière)
3.    Persoonlijkheidsstoornis (narcisme, borderline)
4.    Zorg om de kinderen
5.    Bedrog (vreemdgaan)

Om te voorkomen dat een echtscheiding verzandt in een vechtscheiding, hanteert SmeetsGijbels een model voor haar cliënten waarbij wederzijds respect centraal staat. Voordat cliënten besluiten hun aanstaande echtscheiding te laten afwikkelen door een familierechtadvocaat is er vaak een lange moeilijke periode aan voorafgegaan. Goedbedoelde adviezen of ongewenste bemoeienissen van familie, schoonfamilie en vrienden stapelen zich op en leiden maar al te vaak tot meer emoties.

De familierechtadvocaten van SmeetsGijbels zullen steeds proberen eerst hun cliënten door deze emoties heen te krijgen. De Gier: "Een echte familierechtadvocaat is er niet alleen voor de juridische afwikkeling, hij heeft ook een taak om zijn cliënt zover te krijgen dat hij rationeel over een juridische afwikkeling kan nadenken. De rol die wij als advocaat innemen voor onze cliënten is ervoor te zorgen dat onze cliënt de toekomst weer met vertrouwen tegemoet kan zien en de ex partner met respect kan blijven benaderen. Op deze manier hoeven echtscheidingen niet te ontaarden in een langslepend lijdensproces voor alle betrokkenen. Dat geldt natuurlijk des te meer voor scheidende stellen met kinderen. Die blijven altijd samen ouders."
AkzoNobel logo
Avontuur logo
Ex-smokers logo
De Wakkere Muis logo
Lexa.nl logo
Mountain Media logo
Nuon logo
Peugeot logo
Staples logo
Studentalent logo
Technogym logo