Topsector Life Sciences & Health is onmisbaar voor een gezond en welvarend Nederland

19 juni 2015
Het economische en maatschappelijk belang van de sector Life Sciences & Health is aanzienlijk en groeiend. In het Topsectorplan Life Sciences & Health uit 2011 wordt de ambitie van de sector voor de komende twintig jaar helder uiteengezet. In 2025 moet de Nederlandse Life Sciences & Health sector tot de wereldtop behoren. Tegelijkertijd is de topsector Life Sciences & Health een sector die te maken heeft met grote maatschappelijke uitdagingen.

Kansen op nationaal en internationaal niveau

De topsector Life Sciences & Health bestaat uit bedrijven en kennisinstellingen in onder meer medische technologie, (bio)farmacie en regeneratieve geneeskunde en is bepalend voor een gezond en welvarend Nederland. De sector draagt 2,5% bij aan het BNP en levert zodoende een belangrijke bijdrage aan de economie. Nederlandse bedrijven zijn internationaal concurrerend en in verschillende focusgebieden en niches zelfs wereldleidend. Zo is Philips een wereldleider in medische beeldvorming en patiƫntenmonitoring, DSM in biomaterialen en Crucell in vaccinniches. Daarnaast is Nederland een aantrekkelijke vestigingsplaats voor buitenlandse bedrijven, onder meer vanwege een uitmuntende kennisbasis en een sterk wetenschapssysteem in de Life Sciences.

Drie uitdagingen binnen de sector
De (inter)nationale zorgmarkt groeit snel en biedt alom kansen voor innovatieve ondernemers. Echter, om de leidende positie in deze sector te behouden en innovatie in Life Sciences & Health te blijven bevorderen is continuĆÆteit van R&D investeringen cruciaal voor deze motor van innovatie voor Nederland. Innovatie in klinisch onderzoek is een absolute voorwaarde om te overleven. Voor Life Sciences & Health ondernemers zijn de uitdagingen in deze markt divers. Er is bijvoorbeeld veel wet- en regelgeving voor zorginnovaties, mede door een gebrek aan helderheid van Europese regelgeving voor nieuwe soorten domeinoverschrijdende zorgoplossingen. Daarnaast is het steeds moeilijker om voldoende geschikt personeel te vinden door schaarste onder hoogopgeleide vakspecialisten. Een complexe doch snelgroeiende topsector vraagt om een innovatieve manier van ondernemen.

De groeimogelijkheden in de topsector Life Sciences werden tijdig gesignaleerd door de in 2012 opgerichte recruitmentorganisatie SIRE Life Sciences. Met het gedetailleerd in kaart brengen van vakspecialisten en hun posities in de Life Sciences sector, zien oprichters Jan-Willem van Broekhoven en Jordy Stravers dat er altijd behoefte is aan beweging van de juist opgeleide en ondernemende vakspecialisten. Immers, de ontwikkelingen in Life Sciences zijn van grote maatschappelijke en economische betekenis.

AkzoNobel logo
Avontuur logo
Ex-smokers logo
De Wakkere Muis logo
Lexa.nl logo
Mountain Media logo
Nuon logo
Peugeot logo
Staples logo
Studentalent logo
Technogym logo